Omhändertagen övergiven af Doris Kaléva
 

Biografi om barnaår i Samhällets “vård” !Doris drar sig inte för att kalla saker och ting vid sitt rätta namn.

Att bli hunsad, slagen och vara utan mat, trots hårt arbete, blev

en verklighet som många fått uppleva. Att de dessutom var

isolerade från sina familjer, har satt djupa spår hos många. Det

har inte varit lätt att bearbeta och mycket svårt att berätta för

någon. De vågar inte lita på någon, varför även familjebildningar

gått i kras som sviter av behandling och brist på kärlek i barnåren.

Att bli drogad som barn får ju med automatik våldsamma följder.

Som gammal nykterist blir jag skrämd av berättelserna om s k

mediciner för att få lugn på barn i panik. De längtade ju efter kärlek

men personalen verkade sakna både kunskaper och empati för att

hjälpa barnen till liv de skulle ha rätt till.

Barnen i fosterhem har det inte alltid så bra. Även om detta inte

är min erfarenhet. Doris Kaléva har samlat material från personer

som upplevt svåra barnaår. Vad jag kanske ville haft med är mera

av att det finns fosterhem som fungerar och behövs. Själv har jag

upplevt det från treårsåldern till vuxen. Vidkärrs barnhem

hann möjligen ge mig “lugnade” då jag hade mycket eksem.

Effekterna av behandlingen skapade troligen ett uttryckt

“efterbliven” och en snar handling till aggressivitet som

omgivning oförskyllt fått lida av. Samtidigt vill jag påpeka at jag

själv är et bevis på att samhället måste ta hand om barn i vissa situationer.

Och i mitt fall fungerade det.

Boken är en bra partsinlaga i debatten om tjänstemannaansvaret

för bland annat socialarbetare som felaktigt gömmer sig bakom

sekretess som skulle skydda barnen men nu utnyttjas av dem som

beslutat i ärendena. Det har framkommit med all tydlighet att barnet

behöver en mentor som är oberoende och tillsatt av stat eller

länsstyrelse.

Föreningen Stulen Barndom driver sedan januari 2006 processer

mot kommuner för upprättelser och ersättningar för “stulna barnår”.

Problemen fortsätter tyvärr varför föreningen har fullt upp med

att hjälpa utsatta.

Boken rekommenderas till den som studera samhällets sätt att

tackla hemförhållanden som inte fungerar med att utsätta barnen

för ännu värre trakasserier och ibland sexuella övergrepp.
 


Janos

janos@janos.se

 
Z