Glad 13 April 2023!! : )
 

af LennArrrt
🎧 Hatthyllan @ Soundcloud
📜 Hatthyllan.LennArrrt.xyz
🖼️ MoonTrapped.LennArrrt.xyz 🌖
🗃️ Titel.LennArrrt.xyz


MoonTrapped (nft)#bARdisT ✒️📜🖌️ #LennArrrt
#OpenAI #DallE #AI
#OpenSea #nft #CryptoArt
#VisualPoetry #SpokenWord
#ExperimentalPoetry


~


I begynnelsen skapades berättelsen,
och den var surrealistisk.

En tid gick.

Berättelsen gav så liv till en dikt.

Så gick ännu en tid.
Och orden föll i glömskans hav.

Så kom värmen.
Och havsvatten steg,
till molnbankarna
där Dall•E dväljes.

Dall•E såg diktens ord
och gillade det den såg.
Och Dall•E lät en bild träda fram.

Och LennArrrt såg bilden,
och fann bilden mystisk.

LennArrrt tog bilden
och lade den i öppet hav.

Och LennArrrt ✖️ DALL•E² såg bilden,
ligga där i OpenSea,
och gladdes därvid.


created & © by: MrZ 2023🇬🇧

In the beginning the story was created,
and it was surreal.

Some time passed.

The story then gave life to a poem.

So another time passed.
And the words fell into the sea of oblivion.

Then came the heat.
And sea water rose,
to the cloud banks
where Dall•E dwells.

Dall•E saw the words of the poem
and liked what it saw.
And Dall•E let an image emerge.

And LennArrrt saw the picture,
and found the image mysterious.

LennArrrt took the picture
and put it in the open sea.

And LennArrrt ✖️ DALL•E² saw the picture,
lie there in OpenSea,
and rejoiced thereby.Z