13 Akropil

Till alla vänner
Ristar jag här
En enkel dikt
Trogen min plikt
Trettonde April
Ord & Bild
Nästan utspilld
Delarna talar
Enheten kvalar
Akrostikon
Parallellt
Rakt in i kon
In med klon
Läser LOn
KObild
~ Mellyrn ~

13.LennArrrt.xyz


created & © by: Lennarrrt
- nov 2021

📓 finns även som NanoBok | as NanoBook

  Z