Jag har en fast telefon
med lur & sladd

Jag har en V4
utan servo & AC

Jag har ett block & en penna
utan 1 & 0

Jag har hål i strumpan
Men jag har koll

Vem är Jag?
                                    ~ 131016

created & © by: Mr Z
 

  Z