Anders-Lennart's Honey

Han hade inte lyckats ta sig ifrån Vovilon. Han gillade pulsen ock den sköna blandningen av alla möjliga ock omöjliga insekter där. Nu hade han oxå lyckats få tag i ett jobb. Han stod i kassan, som brukligt var, på StingCaféet. Det var det hetaste innestället för, som de kallades av andra insekter, stickarna. Men de som var, eller ska man säga syntes, där mest var humlor, getingar ock diverse bi-insekter. Egentligen var det bara på pappret som han stod i kassan. För det mesta bryggde han den dryck som gjort caféet till just stickarnas inneställe. Dessa stickare älskar ju söta små saker, som är bekant för de flesta. Detta hade caféets ägare tagit fasta på. Ägaren var för övrigt en helt vanlig BokScorpion. Detta är iockförsig helt oväsentligt, men ändå kul att veta. En annan helt oväsentlig grej är att hans namn är ock var Bo-Kent. Det som Bo-Kent tagit fasta på ock ur detta fasta framställt något helt revolutionerande, var slutprodukten. Slutprodukten var drycken. Drycken var starkt, välkomponerat kaffe bryggt på nyslungad honung. Slutprodukten hade Bo-Kent fått inspiration till genom sin mycket avlägsna, men ändock släkting - Pap. Pap hade nämligen levt ock verkat i en bok som brukade genomlida sina dagar i Napoleon's kök. Där hade Pap sett, ock för alldel smakat oxå, Napoleon's Special Kaffe, av kocken förkortat NaSpKa. NaSpKa var helt enkelt turkiskt kaffe bryggt på champagne. Pap var stormförtjust, liksom Napoleon, i denna NaSpKa. Det var därför som Bo-Kent fått reda på detta speciella sätt att förädla kaffe. Alla BokScorpioner hade på något skumt sätt hört talas om Pap. Ingen visste hur men alla visste.
Vid de få tillfällen som Anders-Lennart inte stod i kassan eller bryggde denna KHO, som Bo-Kent kallade drycken, hade han nöjet att rengöra KHObryggarna. KHO-bryggarna var inte de insekter som bryggde KHO, som man kan tro vid en första anblick, utan just maskinerna som bryggde KHO. Detta var ett mycket slitsamt men samtidigt ett väldigt sött jobb. Han var nöjd. Han hade ett sött, välbetalt jobb på ett av de stora inneställena i Vovilon. Ock han kunde dricka KHO så ofta han ville. För även om, han inte var en stickare gillade han denna dryck stark ock starkt.
 
 

zä änd, som dom säger i ingland

Mr Z
 
 

  Z