Astür
 
 

Hans namn var Astür. Han var en av de få kvarvarande Bredspåriga1 Hakänderna. Den ras
som allmänt kallades för Fyr. Detta p g a att artens stjärtfjärdrar var uppdelade i 4 lika stora
delar. Men oxå därför att den har 4 olika färger i sin smäckra fjäderskrud, samt kunde kan
uttrycka sina känslor med väldigt stort behov av vila efter förmiddagens födajakt ock de
lyckade försöken att fly från ripjägarnas grova ock blytunga hagel på 4 olika sätt. När så solen
stod i zenit ock klockan på den kyrka som var mest närbelägen, ock alla andra kyrkor i den
tidzonen, slog 12 genomträngande ock entoniga slag satte sig Astür på en av försvarets
övergivna bunkrar. Där putsade han sina stjärtfjädrar samtidigt som han njöt av västerhavets
bedårande utsikt denna mid-dag. Himlen var så där underbart blå ock hög som bara himlen
kan bli. Västerhavet hade bara en lätt krusning ungefär som om den låg ock njöt av utsikten då
den blickade upp mot solen ock himlen. Men trots den underbara vyn kände sig Astür
vemodig ock meningslös. Allt detta flygande ock fäktande till ingen nytta. En tid att äta. En
tid att ätas. Allt till ingen som helst nytta. Speciellt inte som han precis upptäckt att bunkern
han nu satt på, ock som han tusentals gånger flugit över, innehöll en mycket stor mängd av
armens konserverade leverpastej. Leverpastej som Astür känt endast 2 gånger under hela sin
levnad, men som han ändå tyckte var det absolut största ock bästa som Gud gett till de
Bredspåriga Hakänderna. Att få upp konserverna var inga som helst problem för Astür
eftersom samme Gud som gett de Bredspåriga Hakänderna leverpastej även givit dom en
otroligt hård, stark ock spetsig haka som utan problem genomborrade armens konservburkar.
Denna haka använde de Bredspåriga Hakänderna oxå när de skulle bygga sig ett bo. De letade
upp ett gammalt kraftigt träd, ock skrapade med hjälp av hakan ur en grendelning så att det
blev som ett litet badkar i trädet. Där i la de sina ägg. Där åt de sin vigselmiddag. Ock där
tittade de på den italienska hockeyligan för Fyrar som kort ock gott kallades för FHL vilket
uttalas på samma sätt som Baskettermen Foul. Varifrån dessa fåglar fick tag i sina
3D-färgTVapparater på endast 3,75" var en av de största gåtorna som forskarna på Antarktis
brottades med. Varför forskarna på Antarktis brottades just med denna fråga, var en av de
största gåtor som forskarnas chefer tillsammans med all världens vetenskapsjournalister
brottades med. För på Antarktis fanns ju inga Fyrar, ock hade aldrig gjort det heller...

1) Anledningen till att rasen i fågelskådarböcker, uppslagsverk ock liknande litteratur
benämndes som Bredspårig Hakand beror på deras ursprung ock deras fysiska kostruktion.
Vingarna var ock är, mycket långa samt är längst ock tyngst längst bak eller ska vi säga ut.
Detta gör att när dessa fåglar befinner sig på marken i saharaöknen, som är den ursprungliga
boplatsen för de Bredspåriga Hakänderna, så gör fjädrarna 2 spår i sanden där fågeln går fram.
Detta var oxå anledningen till att Egyptierna utnyttjade fågeln vid sina potatisodlingar som
plöjningsredskap. Detta godtog dock inte fåglarna eftersom de inte fick ut de konsultarvoden
de tyckte sig ha rätt till. De flyttade helt enkelt till en plats på klotet som inte potatisens
existens var känd på vid den tidsåldern.

© + ý & ?: Mr Z 

  Z