Burfågel
 
 

Vilsen, frusen ock hungrig jag är.
Likt en burfågel som friheten fått,
undrar jag var värmen, omtanken nu finns.
Jag som kan flyga vart jag vill,
Sväva i det blå,
Vill bara hem till min lilla bur,
som ej finns kvar.
Där tror jag att jag hade det bra.
Men vet ej...

                                    ~ 900921

created & © by: Mr Z
 

  Z