※ Bots without Boots ※

an #OnGoingPoem af #MrZ ✒ 🔗 #renku 🔗 連句


~ 📘 31. ~


Bot on the Boat
Boat in the Boat
Touchy Boat
Touchy Bot
Crouchy Bot
Glitchy Bot


1̵̮̩͗̀͝3̶̢̛̛̙̭̬̫̱̫̓̆͛̅ Ă̴̠̝͕̿̈́̽́̉̿͘p̴̯̮̈͒̈́̈́͐̐̀͋̅r̴͉̰͓̠̟͊̀̍̆͝͝ḯ̵͓̯̗̮͍̖͉̪͛̾l̷̛̠̟̭̞͎̩̼̭͑̑͑͛͝K̴̳̈́͋̀̐̾͋̑͒̔͠o̴̢̹͊̉̀̔̆̾̀̿͛r̶̨̛͎͈̠̊̏͒̄̃̆́̄̕t̶̯̤̂̾

unsEEn ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ
ƚoᙠ ɿoɿɿiM
ʇoB pǝuɹn┴
toBkcaB
-... --- -
01000010 01001111 01010100
вот
βΘτ
𝕭𝖔𝖙
Bot
B0T
Post Bot
PostBot
BotPost
Bot Post
Bot in Post
BotInstitution
botINStitution
botinstiTUTion
BOTINSTITUTion
BOTiNSTiTUTiON
BOTiiNSTiiTUTiiON
BOTANiiSERANDET
BHUTANiiSERANDET
BUTANiiSERANDE
BOTSERiiNAD
BotSerEnad
seboTenad
seBOTTENad
SeBotEnad
de Bot Enad
da BotEn
da Bot
sdgbot
E Bot
e Bot
e-Bot
e.Bot
e.Bot.e
e.Bot.ee
ee.Bot.ee
er.Bot.se
se.er.Bot
ser.er.Bot
sEr botEn
ser du boten
ser du boTten
roTten botTen
rotEn botEn
tOten bOten
toteM boteN
skrOten bOten
Skrota boteN
Sko Boten
skObOt
kObOt
oBoT
BoTo
boLto
koboLt
skoboLt
skoLboLt
skoLbot
skoLLbot
skåLLbot
skåLLad bot
skåLLhet bot
skräLLande bot
skäLLande bot
SjäLLandsbot
stjäLande bot
botsjäL
botsäl
ÄlvBot
AlvBot
AlfBot
AlfAbot
AlfApetbot
AlfAbetbot
AlfAbetisk bot
bEtabEtisk bot
bEtEEnde bot
bEtEEndEvEtEnskapsbot
bEtEEndEvEtEnskaplig bot
tEEnagE bot
yEEn bot
wEEny bot
haLLowEEny bot
aLLhELgona bot
aLLa hELgons bot
aLLa hELgons bot dag
aLLa hELgdagars bot
aLLa hELdagars bot
~ part of the Fourth 1000 lines ~

created & © by: Mr Ɀ 2016 -

  Z