Drakar, Eld & Musslor

StockvirkesHus,
EspressoMaskin,
CyberSpace.

Går de att förena?
Gör det dem klena?

RenSkav,
Armani,
IKEA.

Är något heligt numera?
Eller följer alla Hera?
                                    ~ 960922

created & © by: Mr Z
 

  Z