En bägare full av kaffe
En bok full av bokstäver
En mage full av mat
En tavla full av färg
En kopparkittel full av ärg
En stad full av asfalt
En äng full av kor
En affär full av skor
Ett träd full av löss
Ett äpple full av mask
Ett rum fullt av damm
Ett bad fullt av skum
Ett tråg fullt av mjölbaggar
Ett rep fullt av kakor
En ost full av svamp
En dikt full av sanningar.
                                    ~ 970312

created & © by: Mr Z
 

  Z