Dagen gryr
Radions vågor gnyr
Rädisorna faller från sina fästen
Solen stiger med lärkorna
Månen släcks,
så ock lampan
Dimman tätnar
Den yrvakna hunden fjärtar
Radions skval
Kaffet mal
Tidningen vaknar
Bokstäverna sin press saknar
En ny Dag.
                                    ~ v37-96

created & © by: Mr Z
 

  Z