likt en kapsejsad hummer
driver med strömmen
allt längre & längre bort
från sin boplats
Driver jag mot egen undergång & död

created & © by: Mr Z
 

  Z