En älgko stirrade stint på tallen
En enkel kontorist stirrade oförstående på datormallen
En nyckel föll i hallen
Jag är bara tom i skallen.

                                    ~ 970312

created & © by: Mr Z
 

  Z