Liv(s)Rädd
 

Att ta 1 Liv
för att 1 andra levande
känner sig otrygga
i närvaro av de
livslevande
ock dödsrädda
om sina liv...

created & © by: Mr Z
- 2016-08-11... när stenöken-trenden åter gör sig gällande efter 200 år ...

  Z