En något obestämbar dikt

I den blå kloaken
bor den mystiska brinnande saken.
Inget ljus.
Ingen värme.
Bara eld.
På Valborg går den ut.
Många tror de ser vinterns slut.
Ingen snö.
Ingen kyla.
Bara eld.
På Jul går den in.
Säger till stearinet:
Våga Rinn!
Ingen öken.
Ingen torka.
Bara eld.
Till Midsommar äter den mygg.
Den är inte snygg.
Ingen parfym.
Ingen etikett.
Bara eld.
I kloakerna går den runt.
Liknar mest en struntbunt.
Ingen stress.
Ingen press.
Bara eld.
Den lever på lut.
Nu är det hela slut.
Ingen poäng.
Ingen knorr.
Bara eld.
                                    ~ 980222

created & © by: Mr Z
 

  Z