En oseende Blick, En död kärlek

Likt en smaragd
i ett malätet skrin
Som en vacker tavla
av en okänd konstnär
En skatt ingen sett

Om allt är förgängligt
Vad är meningen då
Ingen ser & Ingen vet

Lycka som aldrig blir känd
Stolthet som aldrig får bäras
Ära som aldrig ges
                                    ~ 001029

created & © by: Mr Z
 

  Z