Paradiset

Ett perfekt kaffe.
En allvetande Gud.
Ett böljande landskap.
En estetisk fulländning.
Ett liv.
En utopi?
                                ~030226

created & © by: Mr Z
 

  Z