PåskaPingst runt
Midwintern är mer än grå
tror jag inte bosätter
mej här ändå
                                    ~ jan -14

created & © by: Mr Z
 

  Z