Essä om Prästinna

 

Först några bibelversar som belyser Nya Förbundets syn på olika människor

 • Gal 3:28 Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus.
 • Kol 3:11 Då är ingen grek eller jude, omskuren eller oomskuren, barbar, skyt, slav eller fri. Nej, Kristus blir allt och i alla
 • Petrus & Cornelius Apg 10:34-35 "Då tog Petrus till orda: ”Nu förstår jag verkligen att Gud inte gör skillnad på människor utan tar emot var och en som fruktar honom och som gör vad som är rättfärdigt, vilket folk han än tillhör." Men redan då var ”Kyrkan” av en annan mening – se Apg 11


 • Den ekumenisk prästmunken Lev Gillet:s syn på prästerskapet
  Från Kap 1 'Var min präst” av En munk från östkyrkan sammanställd av Peter Halldorf, Silentium 2012:
  "Det finns bara en präst i ordets egentliga mening. En är den präst som ”offrar och offras”, som det heter i vår liturgi. Denne ende präst är Jesus Kristus, vår Herre och Fräslare. Jesu Kristi offer på korset har, som Hebreerbrevet med sådant eftertryck framhåller, gjort slut på alla tidigare offer och på varje prästtjänst i det förgångna. Kristi offer, framburet till Gud en gång för alla, försonar och utplånar varje synd. Jesus, vår överstepräst, är den ende medlaren mellan Gud och människor. Han ensam är nådens källa.
  Samtidigt ville Jesus låta alla människor bli delaktiga i hans försonande och helgande verk. Han gav inte sin prästerliga nåd endast till ett fåtal utvalda, utan till alla kristna om vilka aposteln Petrus därför sa: ”Ni är ett heligt prästerskap och kan frambära andliga offer som Gud vill ta emot tack vare Jesus Kristus... Ni är ett utvalt släkte, kungar och präster...” (1Petr 2:5,9) Vi kan alltså i verklig mening tala om ett allmänt prästadöme, ett ”prästerskap av alla troende”. Alla är vi präster om vi låter oss förenas med Jesu Kristi offer och förbön som präst."

  Även Katolska kyrkan kan ju om de vill. Kan nämna:
  utnämnadet av Teresa av Ávila (Teresa av Jesus) & Katarina av Siena till Kyrkolärare 1970, samt Thérèse av Lisieux 1997
  Moder Teresa:s, efter en rekordsnabb kanonisk process, saligförklarande 2003

  Vi kan ju inte heller bortse från kvinnorna i Gamla & Nya Testamentet. T ex:
 • Ester
 • Rachav, ickejudinna & till på köpet hora, och hennes familj och alla hennes anhöriga skonades av Josua. Hon fick slå sig ner bland israeliterna, där hennes ättlingar bor än i dag, eftersom hon hade gömt de män Josua sänt som spejare till Jeriko. Jos 6:25
 • Rut, en ickejudinna som efter några turer gifter sig med Boas ock därmed blir stammoder till David ock följdaktligen oxå Jesus
 • Jungfru Maria – av Kyrkan höjd över alla skyar


 • Några av mina egna erfarenheter
 • Från ett 1980-tals Pingströrelse – att sända ut en kvinnlig missionär till Afrika som där bildar en församling ock sedan blir föreståndare där med över 5000 medlemmar var ok, men inte att jobba som pastor i Sverige?!!!?
 • Har sett hur en vän steg för steg blivit ledd & förberedd av Gud på märkliga vägar genom livet, som mynnat ut i prästvigning ock vidare genom denna tjänst på ett fantastiskt sätt. Om det inte varit Guds vilja att hon skulle tjäna som präst, varför leda henne dit?


 • Avslutning
  Kvinnan har redan fått sitt straff av Gud för att hon åt av frukten från Kunskapens träd (1 Mos 3:16). Varför fortsätta med ytterligare bestraffning. T o m Europadomstolen har förbjudit dubbla straff för samma brott.

  Petrus svar till ”Kyrkan” (Apg 11:17): "Sedan de (hedningarna) kommit till tro på herren Jesus Kristus har Gud alltså gett dem samma gåva som vi fick. Hur skulle då jag kunna hindra Gud?”

  Min summeringen av detta är att Gud i det Nya Förbundet inte gör någon åtskillnad på människor. Här innehas Det heliga prästerskapet av Präst & Prästinna.
  created & © by: Mr Z 2012
   

    Z