1 NyÅrsTal

T S Eliot: Omogna poeter imiterar, Mogna Stjäl.
 
Man vill ju inte vara omogen så jag stjäl friskt ock vågat. Först från MacDeath,eh... MacBeth ska det vara, av Shakespeare:
 
En skugga blott, som går ock går, är livet;
 En stackars skådespelare, som larmar Ock gör sig till,
 en timmes tid, på scenen Ock sedan ej hörs av.
Det är en saga Berättad av en dåre;
 låter stort, Betyder intet.
    ~Shakespeare: MacBeth Akt5,Scen5
 
Men det jag ska säga nu betyder mer än intet även om det fortfarande berättas av en dåre.
En del försöker se framtiden i stjärnorna.
En del på stjärnorna.
En del bortanför stjärnorna.
Där Han har sin boning, han som gjort stjärnorna.
Han som håller framtiden i sin hand.
Ock oss i sin andra
 
Allt har sin rätta tid:
En tid att födas,  En tid att dö
En tid att plantera,  En tid att skörda
En tid att döda,  En tid att hela
En tid att förstöra,  En tid att bygga upp
En tid att gråta,  En tid att skratta
En tid att sörja,  En tid att dansa
En tid att röja bort stenar,  En tid att samla stenar
En tid att kramas,  En tid att låta bli att kramas
En tid att hitta,  En tid att tappa bort
En tid att behålla,  En tid att kasta bort
En tid att riva sönder,  En tid att sy ihop
En tid att vara tyst,  En tid att tala
En tid att älska,  En tid att hata
En tid för krig,  En tid för fred
       Pred 3.1-8
Därför säger jag: Oroa er inte för pengar till mat och dryck och för kläder att ha på kroppen. Livet är mer än att äta och dricka, och en människa betyder mer än kläderna hon har på sig. Se på fåglarna! De oroar sig inte över vad de ska äta. De behöver inte så eller skörda eller skaffa sig matförråd för er himmelske Far ger dem mat. Och ni är mycket mer värda för honom än de. Kan all er oro lägga ett enda ögonblick till era liv? Och varför bekymrar ni er för kläder? Se på liljorna på fälten. De bekymrar sig inte för sina kläder. Och ändå var inte kung Salomo i alla sin prakt så vackert klädd som de. Och om Gud nu på ett så underbart sätt bryr sig om blommorna, som står här i dag och är borta i morgon, ska han då inte ha omsorg om er? Litar ni alltjämt så lite på Gud? Oroa er alltså inte för vad ni ska äta och dricka. Varför är ni som de som inte känner honom? De jagar efter allt detta och bekymrar sig för det. Men er himmelske Far vet redan vad ni behöver. Och han kommer att med glädje ge er allt vad ni behöver, om ni ger honom första platsen i era liv och lever efter hans vilja. Bekymra er alltså inte för morgondagen. Även den kommer Gud att ta hand om.
       Matt 6:25-34
 
Allt som sker, sker.
Allt som när det sker  får något annat att ske, får något annat att ske.
Allt som när det sker får samma sak att ske igen, sker igen.
Men gör det inte nödvändigtvis i kronologisk ordning.
     ~Douglas Adams: I stort sett menlös
 
Idag är första dagen på resten av ditt liv.
Det är en gåva från Gud till dig.
 
Men även under årtusendets sista år gäller sanningen från Agatha Christie:
Grisar må flyga men det är föga troligt att de är fåglar.
      ~A.Christie


 

created & © by: Mr Z
 

  Z