En dikt att inta vid Sunner*

När dikterna blir för långa
När dygnets vakna timmar blir för många
Skriker själen efter koffein
ock hjärnan efter sömn
Ska man då stänga av Tv'ns tjat?
Eller brygga sig starkt kaffe,
samt inta lite mat?
Stora frågot.
Liten vilja.
Hur ska jag då på dikt & verklighet kunna skilja?
När livet tar sig ut så,
Att jag aldrig min sömn kan få...
                                                            - 950105

*) Blandning av Supper & Dinner (som Brunch)

created & © by: Mr Z
 

  Z